statistike

Najnovije statističko Izvješće Kršćanske adventističke crkve 2017. godine koje obuhvaća podatke do završetka 2013. godine govori u rastu crkve diljem svijeta. Više o svim statistikama Kršćanske adventističke crkve možete pronaći ovdje.

 

 

Zemlje u kojima je Crkva prisutna        214

 

Lokalne crkve . . .                               84.207

 

Ukupno organizacija  . . .                     94.298

 

Broj vjernika . . .                                 20.727.347

 

Rukopoloženi aktivni pastori...              18.182

 

Ukupno aktivnih uposlenika...               305,295

Školske ustanove...                              7.842     

 

Bolnice i sanatoriji...                              175

 

Klinike i dispanzeri...                              269

 

Domovi za nezbrinutu djecu...                34