Seminar za brak

Materijali

Autori sažetaka predavanja su mr. sc. Karen i Bernie Holford. Dokumenti su slobodni za download u pdf formatu.

Organizator i voditelj seminara je Branko Bistrović, Obiteljska služba Kršćanske adventistčke crkve.