Seminar za brak

Materijali

Autori sažetaka predavanja su mr. sc. Karen i Bernie Holford. Dokumenti su slobodni za download u pdf formatu.

Organizator i voditelj seminara je Branko Bistrović, Obiteljska služba Kršćanske adventistčke crkve.

Potrebe i odnosi (pdf)

Potrebe i odnosi (pdf)

10 načela za rast zdravih odnosa u braku

Razvoj braka (pdf)

Razvoj braka (pdf)

Četiri faze u razvoju bračnih odnosa

Oprost (pdf)

Oprost (pdf)

Četiri mjesta oprosta

Konflikt (pdf)

Konflikt (pdf)

Kreativna rješenja za brižljive parove