Galerija slika

Slavljenje kroz pjesmu
Dan Di
Saborski ručak, svibanj 2014.
Krštenje 2014.
Kongres mladeži 2014, govornici
Youth Relay Cafe Rijeka
Krštenje 2014
Izlet Cerovačke špilje, Gračac, 2014
Dan Di
Krštenje 2014.
Izlet u Cerovačke špilje, Gračac
Krštenje 2014.
Na krštenju
Youth Relay Cafe Rijeka
Youth Relay Cafe
Youth Relay Cafe
Youth Relay Cafe
Youth Relay Cafe Rijeka
Youth Relay Cafe
Youth Relay Cafe Rijeka
Youth Relay Cafe Rijeka
Krštenje 2014.
YOUTH RELAY CAFE
Radionica za djecu