Ključ za prosperitet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O čemu ovisi ekonomski prosperitet neke zemlje? U svome članku "The Key to Economic Prosperity" (časopis Christianity Today), Bruce Wydick zaključuje da ključ prosperiteta ne ovisi o znanju ili radnoj etici, već je utemeljen na društvenom povjerenju. Povjerenje, povjerljivost i vjerodostojnost je kvaliteta koja omogućuje ekonomski rast. 

 

On se poziva na opsežno istraživanje World Values Survey koje je obuhvatilo 400.000 ljudi u 100 različitih zemalja. Stopa društvenog povjerenja (povjerenje u vlasti, političare, policiju, i sl.) je različita. Na primjer, 74,2%  norvežana smatra da se većini ljudi može vjerovati, dok to isto uvjerenje dijeli samo 15,6% meksikanaca. Oni naime smatraju da  čovjek mora biti vrlo oprezan u ophođenju s ljudima.

 

Wydick tvrdi da više istraživanja potvrđuje tezu kako društveno povjerenje značajno utječe na ekonomski rast. Za razliku od sociologa Maxa Webera koji je dokazao ekonomski napredak protestantskih zemalja jer su potaknuti Svetim Pismom imali razvijenu radnu etiku, Wydick drži da etika povjerenja, povjerljivosti i vjerodostojnosti čini atomsku strukturu ekonomskog prosperiteta. Postoji mogućnost da opće društveno povjerenje može imati duhovne korijene.

 

Uspoređujući spomenuto istraživanje o društvenom povjerenju s podatcima Svjetske banke o BDP-u u 2014. godini, ovaj je autor razvio grafički prikaz iz kojega proizlazi da su upravo protestantske zemlje napredne zbog visoke razine društvenog povjerenja.